Mijn persoonlijke inspiraties voor u geselecteerd.

Het communicatievak staat aan het begin van een grote verandering. In de samenleving groeit het wantrouwen tegenover organisaties en de media. Communicatieprofessionals en hun organisaties worden meer dan ooit gedwongen om transparant te zijn en verantwoording af te leggen. Vanuit deze bevinding stelde Betteke van Ruler de eerste vakinhoudelijke glossy Communicatie NU samen, een grootboek van het communicatievak. In Communicatie NU leest alles over de trends in het vak, de actuele thema's, de lastige zaken waar communicatieprofessionals tegenaan lopen en hoe ze die oplossen. En ook de nieuwste onderzoeken en visies, plus veel wetenswaardigheden, carrièremogelijkheden en tips. Ruim 100 mensen; zowel studenten, bureaudirecteuren, communicatiemanagers als wetenschappers, komen aan het woord.

Voor informatie neem contact op
hans@denboercommunicatie.nl • 06 105 608 96