Effectief én efficiënt communiceren met doelgroepen.

Advies

Communicatie is niet het exclusieve domein van afdelingen communicatie. Uit mijn opdrachten voor een grote verscheidenheid aan organisaties put ik talloze voorbeelden en casussen waarmee ik uw organisatie een spiegel kan voorhouden, communicatievraagstukken help agenderen en samen met uw communicatieafdeling help te bouwen aan een communicatiever organisatie.

Mijn jarenlange ervaring in het publieke domein, zoals bij (hoger)onderwijsorganisaties, gemeenten, samenwerkingsverbanden en Rijk staan borg voor een gedegen aanpak en actuele kennis van het communicatievak. Mijn ervaring strekt van strategisch adviseur, manager en woordvoerder, tot procesbegeleider en coach.

Voorbeelden van recente opdrachten:

- Universiteit van Leiden: interim management communicatie faculteit Geesteswetenschappen, faculteit Archeologie, stakeholdermanagement binnenstedelijke campusontwikkeling

- University College Roosevelt: herpositionering van het opleidingsaanbod, ontwikkeling nieuwe website, strategie voor en realisatie van studentenwervingscampagne.

- Universiteit van Amsterdam: strategisch advies, stakeholdersmanagement en woordvoering op het gebied van binnenstedelijke campusontwikkeling.

- RIVM: interim management van de afdeling Communicatieadvies.

- Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: strategie en communicatie Voorziening Vroegtijdig Aanmelden van leerlingen die de overstap van VMBO naar MBO maken.

- Centrum Wiskunde en Informatica: communicatiestrategie, realisatie nieuwe website, advies en coördinatie bezoek van Franse minister van hoger onderwijs en onderzoek.