Met meer plezier beter presteren van medewerker en afdeling communicatie.

Coaching

Communicatieprofessionals staan voor grote uitdagingen. Opdrachtgevers eisen toegevoegde waarde van communicatie voor hun organisatie en mondige burgers verwachten in toenemende mate actief communicerende en transparant handelen. Alles wat organisaties doen of laten is direct zichtbaar in het huidige medialandschap. Hiërarchie is niet langer vanzelfsprekend; ervaringen direct delen is de norm. Emoties spelen daarbij een grote rol. En met de toenemende beschikbaarheid van allerhande data over ons handelen ontstaat er een 'overload' aan informatie. Tegen die achtergrond moet de communicatieprofessional presteren. 

Uit mijn ervaring als manager, adviseur, woordvoerder en coach op verschillende (marketing-) communicatieafdelingen weet ik dat het opnieuw bepalen van de positie van de professional tegen deze achtergrond niet altijd eenvoudig is. Een klankbord of sparringpartner van iemand van buiten de organisatie, die het werkveld en de dilemma's van professional kent, kan een bijdrage leveren aan het vergroten van de effectiviteit en het werkplezier. Iemand die helpt bij het vinden van antwoorden op veranderende omstandigheden. Die de juiste vragen stelt met kennis van het werkveld van de professional. Dat kan zowel gaan over de inhoud van het werk van de professional als over de wijze waarop professionals hun positie bepalen en samenwerken in de organisatie waarin zij werkzaam zijn.

Mijn aanpak van coaching is erop gericht om het beste uit medewerkers te halen als communicatie-professional. Ik put daarbij uit mijn jarenlange ervaring als manager, adviseur en strateeg en coach hen in hun werk voor publieke organisaties, onderwijsinstellingen en non-profit organisaties. Heel praktisch en resultaatgericht. Ik ondersteun professionals daarbij met feedback op hun handelen, opdrachten en reflecties op gekozen aanpakken. Steeds gericht op het versterken van de zelfredzaamheid van die professional voor het vervolg.

Kortom, mijn benadering van coachen is erop gericht het handelen van de communicatie-professional effectiever te maken en daarmee hun rol als opdrachtnemer, samenwerker of facilitator met meer plezier te kunnen oppakken.

Met mijn aanpak worden communicatieprofessionals effectiever. En zij krijgen meer plezier in hun werk.

Werkwijze

De vraag van de communicatiemedewerker, adviseur of een groep professionals, vormt het startpunt van de coaching. Afhankelijk daarvan stellen we in overleg vast wat we met de coachingsgesprekken willen bereiken en hoe we te werk zullen gaan. Vaak is dat in de vorm van individuele gesprekken. Meestal zijn dat vier tot zes gesprekken. Elk gesprek duurt ongeveer anderhalf uur. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met een ‘rittenkaart’ afspraken te maken over email of telefonisch contact om bijvoorbeeld te kunnen sparren over werkwijzen, aanpakken of de omgang lastige situaties in je werkomgeving. 

Bij groepscoaching gaan we op zoek naar gemeenschappelijke opgaven, bijvoorbeeld het versterken van de beroepscompetenties. Daarin gaan we aan de hand van casuïstiek en intervisie op zoek naar effectieve aanpakken voor het werk als communicatieprofessional. Deze vorm van coaching heeft vaak deels het karakter van een training van professionele vaardigheden en is meer functiegericht.

Indien de coaching in opdracht van je leidinggevende wordt gestart, bijvoorbeeld in het kader van je persoonlijke ontwikkeling of functioneren, maken we met hem of haar afspraken over de terugkoppeling.

Ik ben aangesloten bij Logeion, de beroepsvereniging voor communicatieprofessionals en onderschrijf de gedragscode van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (Nobco).