In samenwerking met:

Leene Communicatie

Leene Communicatie helpt bij het ontdekken, vertellen en verspreiden van het verhaal van organisaties. Zij zorgen ervoor dat een verhaal duidelijk overkomt en liefst ook aanzet tot actie.

Tappan Communicatie

Tappan Communicatie blinkt uit in communicatie over ingewikkelde materie. Bijvoorbeeld nieuwe wetten of beleid, grote infrastructuurprojecten of financiële producten.

Tabula rasa

Tabula Rasa is expert op het gebied van gedragsverandering en communicatie. Veel overheden en bedrijven profiteren van de vernieuwende en meetbaar effectieve aanpak.

2Met, reclame die meer oplevert dan het kost.

2 Met bekijkt de dingen net even van een andere kant. Zij mixen beeld en tekst met een vleugje humor. En dat zetten zij dan weer om in omzetgenererende middelen.

Over mij

TP20100114 DRE HansDenBoer003

Ruim 20 jaar ervaring als adviseur, strateeg, manager, procesbegeleider, woordvoerder en coach. Betrokken bij het publieke domein, gericht op dienstverlening, communicatief presteren en met plezier in teams resultaten boeken.

In verschillende rollen en organisaties ben ik steeds op zoek naar de toegevoegde waarde van marketingccommunicatie voor organisaties.

Als woordvoerder/adviseur heb ik organisaties bijgestaan in positioneringsvraagstukken, concurrentie op de onderwijsmarkt, positionering van bestuursadviseurs en het coachen van bestuurders.Of bij stakeholder-management en participatie.

Met mijn coachende stijl van leiding geven, weet ik medewerkers te bewegen.

Mijn ervaring met de bedrijfsvoering van (marketing-)communicatieafdelingen levert voor organisaties effectieve en efficiënte, klantgerichte en kostenbewuste dienstverlening op.

Van nature voel ik mij betrokken op het publieke domein met thema's zoals duurzaamheid, cultuur, volkshuisvesting, jeugd, gezondheid en sport..

Samenwerken met Hans:

Gerdine Kuggeleijn, manager communicatie en werving Universiteit Leiden:

"Hans heb ik ervaren als een gedreven en resultaatgerichte communicatiemanager met een politieke antenne. Vanuit zijn ervaring kijkt hij om zich heen, gaat het contact met de organisatie aan op alle niveaus en heeft door hoe de hazen lopen. Als manager schakelt hij soepel met alle delen van de organisatie en werkt vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid. Hans zegt waar het op staat en doet wat hij beloofd. Zo is hij in staat in korte tijd veel in beweging te krijgen en concrete resultaten te boeken. Ook vakmatig ziet Hans snel kansen, waarbij hij put uit zijn brede ervaring. Hij staat voor een heldere bijdrage vanuit communicatie en richt zich tegelijkertijd op het wegnemen van barrières op procesniveau.

Tijdens een zwangerschaps- en ouderschapsverlof heeft hij mij als hoofd communicatie vervangen, waarna we een periode juist naast elkaar hebben gewerkt. Als hoofd ad interim heeft hij een prettige balans gevonden in de kern laten draaien met oog voor kansen op meer resultaat: in onze producten, in onze processen en op niveau van medewerkers. Hij schakelt soepel tussen de rol van adviseur, aanstuurder, facilitator en coach. Ik heb met vertrouwen mijn afdeling aan hem overgedragen en daarna met plezier met hem samengewerkt.

Bart Scholten, hoofd communicatie gemeente Enschede:

"All round en to the point, Hans heeft zich bewezen aan zowel profit als not for profit, zowel aan bureau- als aan klantzijde. Ervaring die je merkt op alle niveaus. Hans kan snel schakelen tussen strategisch en de werkvloer, kan zich makkelijk verplaatsen in doelgroep en heeft een scherp oog voor innovaties en ontwikkelingen in het vakgebied. Ik heb veel van hem geleerd en ik kan altijd vertrouwen op zijn scherpe analyses. De organisatie van communicatie bij organisatieveranderingen, zoals bij de vorming van shared service centra, positionering, reputatie van een bedrijf of organisatie, advisering bij campagnes en 'coaching on the job' zijn vraagstukken waarmee ik organisaties kan verder brengen."

Mila van Geesink, tekstschrijver/communicatieadviseur Pelicatta Den Haag:

"Ik heb door de jaren heen bij verschillende opdrachtgevers samengewerkt met Hans. Ik bewonder de rust en het natuurlijke overwicht waarmee hij zijn enorme kennis en ervaring weet te delen en over te dragen. Hans geeft anderen daarbij de ruimte en de juiste sturing om te kunnen excelleren. Hans is resultaatgericht in de zin dat hij steeds het 'grotere doel' voor ogen blijft houden (wat willen we bereiken en hoe willen we dat bereiken?) en daar gericht naartoe werkt".

Marion van de Vorst, hoofd communicatie gemeente Nijmegen:

"Hans is een heel fijne collega om mee samen te werken. Hij bereidt zich goed voor en zorgt ervoor dat hij in zijn adviezen zowel tot de kern komt als het gehele overzicht bewaart".