Effectief én efficiënt communiceren met doelgroepen.

Advies

Een spiegel voorhouden, communicatievraagstukken agenderen en samen met uw organisatie bouwen aan een communicatieve organisatie.Vertrekkend bij jarenlange ervaring bij organisaties in het publieke domein; overheden, non-profit organisaties en (hoger) onderwijsorganisaties.

Opdrachtgevers kunnen rekenen op grote betrokkenheid bij opdrachten. Met respect voor de verschillende invalshoeken en belangen. Jarenlange ervaring in het publieke domein, zoals bij (hoger)onderwijsorganisaties, gemeenten, samenwerkingsverbanden en Rijk staan borg voor een gedegen aanpak en actuele kennis van het communicatievak. Ervaring als (interim) adviseur, manager en woordvoerder, procesbegeleider en coach.. Onder andere ervaring bij gemeente Rotterdam, Rijksvoorlichtingsdienst, Erasmus Universiteit Rotterdam, Servicecentrum Drechtsteden, Rotterdam Climate Initiative, Kennisnet.

Den Boer communicatie beschikt over een groot netwerk van professionals om uw opdracht met resultaat en kosteneffectief vorm en inhoud te kunnen geven.