Samen op weg naar het beter presteren van uw communicatieafdeling.

Interim Management

Den Boer Communicatie ondersteunt u bij het managen van uw communicatieafdeling, het tijdelijk instappen als woordvoerder of als communicatieadviseur. Bij veranderopgaven voor uw organisatie zoals bij reorganisaties of bij intergemeentelijke samenwerking, bijvoorbeeld het samenbrengen van de communicatieafdelingen in een Shared Serviceorganisatie. Bij het herpositioneren van de afdeling communicatie, het beter presteren en het leveren van een grotere toegevoegde waarde van communicatie. Bij aanbestedingen op het gebied van communicatie. Bij het vergroten van de klantgerichtheid of het versterken van de deskundigheid van communicatieprofessionals of het managen van communicatie bij zwangerschaps- vervanging of langdurige ziekte. Ook bij het in goede banen leiden van grote communicatieprojecten zoals campagnes of de introductie van een nieuwe huisstijl.

 

Met flexibiliteit en maatwerk biedt Den Boer Communicatie oplossingen. Hiervoor werkt Den Boer Communicatie samen met een netwerk van professionals zodat steeds een passende oplossing kan worden geboden.

 

Den Boer communicatie werkte o.a. voor stichting Kennisnet, Erasmus Universiteit Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Rotterdam Climate Initiative, gemeente Nijmegen, Universiteit Leiden, Universiteit van Amsterdam, Dienst Justitiële Inrichtingen. NIMAR, het Nederlands Instituut in Marokko, University College Roosevelt.